30. jul, 2014

BIS VETERAN!

Chippen BIS Veteran! Judge Sharon Sakson, USA