8. nov, 2015

Valpar! Puppies!

Indi födde 8 valpar den 5/11! Det blev 3 pojkar och 5 flickor! Alla helt otroligt fina med mycket vackra färger! Stolt pappa Chippen! <3

Indi gave birth to 8 puppies, 5th of November. 3 beautiful boys and 5 beautiful girls! All with lovely colours! Daddy Chippen is very proud! <3

Ch Khalibadh Snögubbe x Ch Linrow´s Cafe Con Leche