16. apr, 2017

Sorg i flocken

Vår älskade Chippen lämnade oss 2017-02-09. Han blev nästan 13 år gammal. Chippen var en stor personlighet och vi sörjer honom enormt. En fantastisk hund att leva med! 

We have lost our amazing Chippen, almost 13 years old. He had a great personality and we miss him enormously. He really was a true friend!