2. mar, 2019

Uppdaterat/Update

 Jasper - Litter 1 + Shows 2

Victor - Har fått en egen flik som är uppdaterad med Pedigree och Shows